Navigering
StartBåtregister

Rederier

VarvBildreportage

Forum

LänkarKontakt

Om sidan

Vanliga frågor

Efterlysningar

Uppdateringar

Bolaget för Ångbåtsfarts idkande mellan Staden och Norrmalm
Nya Ångslupsbolaget
Nya Ångslups AB Smedsudden
"Bolaget för Ångbåtsfarts idkande mellan Staden och Norrmalm i Stockholm" bildas den 13 december 1852 för trafik med ångslupar i Stockholm. 1856 är ekonomin så dålig att man tänker lägga ner. Den 17 mars 1856 köper Lars Johan Hierta bolagets tillgångar för 8.200 rdr och bildar ett nytt bolag med namnet "Nya Bolaget för Ångbåtsfarts idkande mellan Staden och Norrmalm i Stockholm" i dagligt tal kallat Nya Ångslupsbolaget. Rederiet ombildas 1900 till Nya Ångslups AB Smedsudden. Rederiet övertas 1 maj 1913 av Stockholms Ångslups AB.
  Kontaktuppgifter  
  Anm. Verksamheten upphört, inga kontaktuppgifter.
  Fartyg
  Ettan 1853-1865
  Tvåan 1854-1865
  Trean 1861-1887
  Fyran 1861-1887
  Femman 1862-1865
  Ettan 1863-1883
  Tvåan 1865-1883
  Femman 1866-1889
  Sexan 1872-1884
  Sjuan 1878-1889
  Åttan 1881-1889
  Nian 1882-1912
  Tian 1882-1913
  Elfvan 1884-1908
  Sexan 1884-1887
  Ettan 1886-1913
  Tvåan 1886-1913
  Trean 1887-1913
  Fyran 1887-1913
  Sexan 1887-1888
  Nollan 1887-1888
  Femman 1890-1913
  Sexan 1897-1903
  Tolfvan 1897-1897
  Sexan 1903-1913
  Tolfvan 1903-1906
  Sjuan 1905-1909
  Åttan 1905-1913
Tillbaka till Rederier
 
 
Skärgårdsbåtar.se
Vi erbjuder dig nu 1704 fartyg, 981 rederier och 121 nybyggnadsvarv.

Nytt material tillkommer ofta, både nya fartyg samt uppdateringar på de fartyg som redan idag finns på våra sidor!
Månadens presentation
m/s Seskarö
Kungliga Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen

m/s Seskaro Foto: Okänd

Fartyget byggdes 1954 vid AB Hammarbyverket i Stockholm för Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för trafik på leden Revässaari - Seskarö i Haparanda kommun. Får 1956 nytt namn i Färja 63/66, men fortsätter i trafik på leden ända fram till 1983 då hon säljs till Umeå skärgård och får nuvarande namn Vidar III. Sedan 1991 ägs hon av Norrbyskärsfärjan AB i Norrbyn.