Navigering
StartBåtregister

Rederier

VarvBildreportage

Forum

LänkarKontakt

Om sidan

Vanliga frågor

Efterlysningar

Uppdateringar

Om Skärgårdsbåtar.se
Skärgårdsbåtar.se är en ideell hobbywebbplats med inriktning på de mindre passagerarfartyg som trafikerar eller har trafikerat svenska farvatten, dvs alla hamnar, skärgårdar, sjöar och kanaler. Sidorna startades och presenterades i en första version 2002. Under hösten 2004 omarbetades webbplatsen fullständigt med ny layout och massor av uppdateringar. Sidorna drivs idag av Patrik Nylin och Krister Nilsson.

Sidorna uppdateras nästan dagligen och det finns fortfarande många fler båtar att utöka sidorna med, men p.g.a. bristfällig information så kan det ibland dröja ett tag till vissa båtar läggs till. Vill du bidra med uppgifter så tveka inte att ta kontakt.

Skärgårdsbåtar.se finns sedan 2010 även på Facebook och sedan 2018 på Instagram.

Skärgårdsbåtar.se tilldelades Seko Sjöfolks kulturpris 2022, tillsammans med Fakta om Fartyg!
m/s Vesta
  Tack till
Mats Östman, Krister Bång, Ragnar Magnander, Harald Sætre, Urban Hurtig, Björn Larsen, Helena Westerman, Peter Therkildsen, Anders Åhstrand, Thomas Österlund, Andreas Larsson, Nils-Henrik Krokstedt, Rune Zetterfalk, Lars-Jonny Landström, Anders Lidhall, Gunnar Klasson, Anders Olsson, Willy Forsström, Hans Lindblom, Christer Samuelsson, Andreas Lundqvist, Arne Sundström, Sjöhistoriska Museet, Carl-Gunnar Olsson, Peter Erret, Erik Hag, Sven-Erik Hellbratt, Mats Nordling, Marc Weimann, Jeff Trigwell, Pieter Inpijn, Pål Ulsteen, Magnus Sjöberg, Cai Rönnau, Claes Thure Moberg, Stig Samuelsson, Fredrik Skeppstedt, Roland Sjöberg, Lennart Ramsvik, Anders Ahlerup, Sea Cab Möja AB, Miran Hamidulla, Klubb Maritim Göteborg, Terje Fineide, Jens Chr Egenæs, Anette Wikeryd, J.J. Sietas Schiffswerft, Niklas Drakenberg, Jeppe Sörensson, Dockstavarvet, Wei Öhlund, Micke Asklander, Ture Ragnar Ericsson, Pål R Skjold, Rune Holm, Jos. L. Meyer GmbH, Lars Helge Isdahl, Pär Johansson, Janne Moberg, Daniel Eriksson, Hagelin Charter AB, Bengt Westin, Lysekils kommun, Tage Söderholm, Jesper Lundgren, Hans Jutell, Niklas Bergman, Olav Moen, Westers Mekaniska AB, Jonas Strömblad, Carl Wincenthy Michael Johansson, Tom Gulbrandsen, Thure Ehrnlund, Ulf Berlin, Tom Harbø, Hans Öhman, Tim Timoleon, Pine Island AB, Per-Viking Löf, Wilhelm Langes, B.J. Båttransporter, Jan Hermansson, Anders Blomberg, Johan Bonander, Gunnar Friberg, Raimo A Wirrankoski, Hans Naess, Arne Österman, Bernt Skjøtt, Kjell Ronne, Håkan Larsson, Bo Gesslein, Jens Carlsson, Peter Sandström, Magnus Östlund, Dalarö Sjötransporter, Lars-Olof Hansson, Börje Åström, Sjöfartsverket, Lars Lööw, AB Kinda Kanal, Charm Charter AB, Jan Edman, Robert Lind, Jan-Erik Duczynski, Anders Winter, Vrångö Transport AB, Per Hilding, Nils Ahlén, Roland Stoltz, Anders Blomgren, Carl Lundberg, Tony Nordesjö, Wei Öhlund, Monne Sahlberg, Djupviks varv AB, Lars-Åke Gustavsson, Hans Eriksson, Tore Olsson, Rickard Sahlsten, Anders Engdahl, Stefan Lindberg, Leif Törne, Lars Brolin, Jan Claesson, Wolfgang Freers, Lars Blomqvist, Helena Stålgren, Börje Göransson, Per Windhamn, Bengt Strandberg, Brian Krause m.fl. för information och bilder.
  Källförteckning
  1800-talets Skeppsbyggeri i Nyköping, Per Klang 1972
  Alla våra Ångslupar, CeGe Olsson & Gert Ekström 1994
  Arvet och Framtiden - Karlstads hamn 150 år, Åke Sallnäs (red) 1988
  Bemannade färjor i Jämtlands län, Stefan Jönsson 2003
  Boghammar Marin - En varvsepok över 100 år, Ibb Jessen 2019
  Båtar och människor i Göteborgs södra skärgård, Daniel Eriksson 2012
  Båtar på Fryken, Ingvar Svensson, Erling Ärlingsson 1979
  Båtar på Vänern, Del 1, Björn Larsson 2005
  Båtar på Vänern, Del 2, Björn Larsson 2007
  Båtar på Vänern, Del 3, Björn Larsson 2009
  Båttrafiken på Dellarna, Albin Gunsth 1992
  C G Pettersson - Båtkonstruktör och äventyrare, Gunnar Fritz-Crone 1981
  C G Pettersson - Legendarisk båtkonstruktör, Gunnar Fritz-Crone 1991
  Charles Erickssons motortrafik (V Frölunda Jub.bok), Göran Ohlsson 1991
  Dalslands Kanal hundra år (Hembygden 1968), W Ängermark m.fl. 1968
  De gula färjorna - Statens vägfärjor 1944-2010, Häggström, Westin 2010
  De seglade på Vättern, Yngve Malmquist 1986
  De små jättarna - Timmerbogserare i Norrland, Edgar Nilsson 1971
  De vita båtarna - en egen historia, Bo Hermansson 2000
  De vita båtarna, Gösta Johannesson 1983
  De vita båtarna 2, Gösta Johannesson 2002
  Den största och vackraste, Mats Werner 1970
  Djurgården 3 och ångfärjorna på Strömmen, G Friberg, G Hedman 1987
  En verkstad i Karlstad, AB C J Wennbergs Mek Verkstad 1950
  Eriksberg - Ett storvarv och dess fartyg, Martin Holmgren 2019
  Fartyg på Stockholms vatten, Berndt Friberg 1973
  Fiskebåtarna & Varven, Vidar Blom, Lennart Bornmalm, Krister Bång 2002
  Full fart över Sundet, Lars-Olof Georgsson 1995
  Följ med till havs!, Lennart Jarnhammar 2000
  Gävle Varvs & Verkstads Nya AB 1873-1948, Philibert Humbla (red) 1948
  Gävles små ångbåtar (Ur Från Gästriksland 1985), Ingvar Henricson 1986
  Gävles små ångbåtar, Ingvar Henricson 2016
  Götaverken 125 år, Anders Svennerud, Lars Härneman 1966
  Historia och historier om några skärgårdsbåtar, Björn Tygård 1965
  Hjulångare och andra fartyg på Hjälmaren, Hans Fredell 1978
  Hundra år med Gustaf Wasa, Per Johannes 1975
  I älvbåtarnas kölvatten, Bo G Hall 1995
  Innan broarna byggdes (ur S:t Eriks årsbok), Arne Sundström 1996
  Inre Vattenvägar i Dalarna (ur Tidskrift i Sjöväsendet), Y. Rollof 1963
  Inre Vattenvägar i Götaland (ur Tidskrift i Sjöväsendet), Y. Rollof 1960
  Inre Vattenvägar i Svealand del I, Yngve Rollof 1961
  Kalmarsunds vita båtar, Göran P D Adolfson 1990
  Kaptenens ord är lag, Kapten Åke Norén, Alf Rune 2003
  Karlskronaskärgårdens båttrafik del 1, Hjalmar Berglund 1970
  Karlskronaskärgårdens båttrafik del 2, Hjalmar Berglund 1971
  Karlskronavarvets historia Del 2, Erik Norberg m.fl. 1993
  Karön - En pärla i brunnsstadens krona, Björn O. Svensson 1995
  Kinda kanal - vattenväg och insjövågor, Willy Svahn 2001
  Kinda kanals historia, John Hägglund 1966
  Kosterbåtarna, Daniel Holm-Eriksson 2009
  Lindholmens Varv 1845-1945, Hugo Hammar m.fl. 1947
  Loggbok från Kust och Hav 2002, Claes-Göran Dahl 2001
  Lokaltrafik till sjöss i Luleå (Luleå stadsarkivs årsb), Arne Sundström 2001
  Lotsbåtar, Ingvar Söderholm 2003
  Med Göta Kanal på Göta Kanal, Bengt Jägergren 1997
  Med båt från Helsingborg, Christer Jansson 1985
  Med ånga, gods och tidtabell, Arne Stade, Lennart Rydberg 2003
  Med ångbåt från Helsingborg, Christer Jansson 1982
  Med ångbåt från land till stad, Lennart Rydberg 2016
  Minnesskrift vid Stockholms Ångslups AB:s 50 års jubileum, SÅA 1913
  Motala Express, Ragnar Magnander 1995
  Motala Verkstad 1822-1922, AB Lindholmen-Motala 1922
  Muskö i gångna tider, Enok Nordström 1970
  Mälarbåtarna, Fredrik och Lennart Oldsjö 1967
  Mälarångare, Lennart Rydberg 1999
  Nunnebanan - Stafsjö Järnväg, Lennart Welander 1978
  Nyköpings historia II, Håkan Norén 2010
  Oskarshamns Varv 1863-1943, Oskarshamns Varv 1943
  Passagerarångbåtar i Norden, Gunnar Hedman 1992
  Per Brahes undergång och bärgning, Lars Bergquist 1980
  Piteå sjöfart, Åke Berggren, Pål Bergstedt 1988
  Porslinsrederiet, Rolf Ihre 2013
  På sjö och älv - ångbåtstrafiken i Dalarna, T Blom, A Sundström 1972
  På sjö och älv - ångbåtstrafiken i Dalarna, utgåva 2, A Winter m.fl. 2000
  Samuel Owen - Teknik- och ångbåtspionjär, Arne Sundström 2009
  Sjöfarten på Stockholm 1932-1982, Bengt Ohrelius 1982
  Sjöstad - Sjöfart i Luleå under 350 år, Arvid Moberg 1971
  Skeppsbyggeri vid Göta älv i Tunge socken, Ewert Arwidsson m.fl. 2016
  Skrufångaren Per Brahe, Claes-Göran Wetterholm 1989
  Skärgårdsbåt till sommarnöjet, Kurt Bergengren 1965
  Skärgårdsboken 1931, Manne Flood 1931
  Skärgårdsboken 1932, Manne Flood 1932
  Skärgårdstrafiken i Bohuslän under 100 år, Wilhelm Hansson 1968
  Soten - Veteranen, Jan Davidsson 1989
  s/s Blidösund - Skärgårdens sista koleldade ångbåt, Jens Linder 2001
  s/s Bohuslän, Dag Almén 1976
  s/s Engelbrekt - 150 år på Siljan, Jan Olof Liss 2017
  s/s Norrtelje - 50 år vid stadens kaj, Ann Sjöholm m.fl. 2018
  STFs Årsskrift 1906, D:r Mauritz Boheman 1909
  Stockholms skärgård från A till Ö, Anders Åkerman 1995
  Stockholms skärgård Tur & Retur, Lennart Jarnhammar 1994
  Stockholms Ångbåtssjöfart, Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet 1933
  Strömma, Lennart Jarnhammar 2007
  Strömsholms kanal. Båtar och original, Bonzo Berggren 1994
  Styrsöbolaget - Sekler av skärgårds- och älvtrafik, Gunnar Söderberg 2022
  Sven minns, Sven Wikeryd 2009
  Sven Svasse Silfverrefven G W Burström ritar och berättar, Burström 2004
  Svensk Kustsjöfart 1840-1940, Carl-Gunnar Olsson 1996
  Sveriges inre vattenvägar Del 1, Yngve Rollof 1977
  Sveriges inre vattenvägar Del 2, Yngve Rollof 1978
  Sveriges inre vattenvägar Del 3, Yngve Rollof 1979
  Sveriges inre vattenvägar Del 4, Yngve Rollof 1981
  Thor - En ångbåt på Helgasjön och angränsande farvatten, Lars Thor 2011
  Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv 1867-1926, O. Gustafsson 2007
  Thunbolaget 1938-1988, Jan Davidsson 1988
  Torekovbornas Väderötrafik, Olle Renck 1993
  Transporter på Klarälven, Bengt Stjernlöf 2005
  Tullingetraden, Martin Rosén 2001
  Varvet i Lödöse, Åke Karlsson 2017
  Vetterbåtar, Harry Karlsson 1986
  Våra skärgårdsbåtar (ur Sundsvalls Gilles Årsbok), Johan K Tjernberg 1941
  Vänerfartygen, Stig Hallberg 1983
  Västan - 112 år i trafik!, L Rydberg, G Friberg m.fl. 2012
  Waxholmsbåten 100 år, Åke Janhem 1969
  Ådalens Sjöfart 1900-2000, Bengt Westin 2020
  Ångaren Per Brahe, Lotta Mejsholm 2022
  Ångaren Trafik af Hjo, Claes-Göran Wetterholm 1992
  Ångbåt till Mariefred, Lennart Rydberg 1971
  Ångbåtarna från Ljunggrens verkstad, Yngve Holmgren 1968
  Ångbåtarna på Jämtlands sjöar, Evert Modig 1986
  Ångbåtarna på Smålands sjöar, Lars-Erik Gustafsson 1977
  Ångbåtarna på Storsjön, Gustaf Modigh 1978
  Ångbåtarna på Uppsala (ur Upplands Fornm.för. årsbok), Birger Jarl 1946
  Ångbåtarna på Uppsala II (ur Upplands Fornm.för. årsbok), B Jarl 1947
  Ångbåtarnas Ådalen, Bo G Hall 1983
  Ångbåtstrafiken på Faxälvens mellersta del 1875-1921, A Sjödin 1991
  Ångbåtstrafiken till Hässelby, Lars Andersson, Bengt HF Johnsson 1991
  Ångfartyg och färjor i Kalmarsund, Arne Hällqvist 2022
  Ångfartyget Drottningholm, Gunnar Friberg 2003
  Ångfartyget Ejdern, Per G Fagerholm 1978
  Ångfartyget Norrskär 100 år, Lennart Rydberg 2010
  Ångfartyget Thomée 1875-1981, Stefan Jönsson, Torsten Olsson 1981
  Örlogsfartyg, Gustaf von Hofsten, Jan Waernberg 2003
  Över Östersjön till Gotland, Christer Jansson 1996
  
  
  Båtologen, Klubb Maritim 1963-
  Danmarks Skibsliste, Søfartsstyrelsen 1869-
  Færgefarten, Dansk Færgehistorisk Selskab 2005-
  Lloyd's Register of Ships 1764-
  Loggen, Sällskapet för Bogser- och passagerarfartyg 1981-
  Lubrikatorn, Medelpads Sjöhistoriska Förening 1987-
  Länspumpen, Länspumpen 1979-
  Passagerar-Redaren, SWEREF, Skärgårdsredarna 1995-
  Redaren, SWEREF, Anders Ahlerup 1988-
  Rospiggen, Roslagens Sjöfartsminnesförening 2000-
  Sjövägen, Vägverket Färjerederiet 2003-
  Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, Skipet 1987-
  Skärgård, Föreningen Skärgårdsmuseet 1997-
  Skärgårdsboken, Skärgårdens Trafikantförening 1997-
  Skärgårdsbåten, Stiftelsen Skärgårdsbåten 1972-
  Spantrutan, Värmlands Sjöfartsgille / Ångbåtssällskapet Polstjärnan 2017-
  SSRS Årsbok, Sjöräddningssällskapet 1972-
  Svensk Sjöfarts Tidning, Sveriges Redareförening 1967-
  Sveriges Skeppslista, Kungl. Kommerskollegii, Sjöfartsverket m.fl. 1889-
  SWEREFs illustrerade skeppslista, SWEREF 1992-
  Tidskrift i Sjöväsendet, Kungl. Örlogsmannasällskapet 1836-
  Ångbåten, Sällskapet Ångbåten 1967-
  Medlemsblad, Vänföreningen s/s Norrtelje 2002-
  
  
  Digitaliserade svenska dagstidningar , Kungliga Biblioteket, Stockholm
  Dagens Nyheters digitala tidningsarkiv, www.dn.se.
  Svenska Dagbladets digitala tidningsarkiv, www.svd.se.
  Upsala Nya Tidnings digitala tidningsarkiv, www.unt.se.
  Östhammars Tidning, Frösåkers Hembygdsförening.
  Digitaliserade danska dagstidningar , Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
  Digitaliserade finska dagstidningar , Nationalbiblioteket, Helsingfors
  Digitaliserade norska dagstidningar , Nasjonalbiblioteket, Oslo
  
  Fartygsregisterhandlingarna från Kommerskolleguim, Riksarkivet, Sthlm
  Styrelseprotokoll, Företagsminnen, Centrum för Näringslivshistoria, Sthlm
  Databöcker, kontrakt och varvslistor från Eriksbergs MV, Landsarkivet, Gbg
Tillbaka till Start
 
 
Skärgårdsbåtar.se
Vi erbjuder dig nu 1715 fartyg, 991 rederier och 123 nybyggnadsvarv.

Nytt material tillkommer ofta, både nya fartyg samt uppdateringar på de fartyg som redan idag finns på våra sidor!
Månadens presentation
m/s Östan
Blidösundsbolaget AB

m/s Östan Foto: Krister Nilsson

Fartyget byggdes 1969 vid Marinteknik verkstads AB i Östhammar för Waxholms Ångfartygs AB. I slutet av sommaren samma år sattes hon in i trafik på traden Stockholm - Vaxholm - Sandö brygga, Värmdö. Den 27 september 1992 gör fartyget sin sista tur för Waxholmsbolaget innan hon säljs till Koster och får namnet Kostervåg. Efter tre år på västkusten kommer hon åter till Stockholm och nu med namnet Södertörn och sätts åter i trafik för Waxholmsbolaget. 2018 säljs hon till Blidösundsbolaget och återfår sitt ursprungliga namn Östan och har sedan dess fortsatt i trafik för Waxholmsbolaget, främst på Möjatraden.