Navigering
StartBåtregister

Rederier

VarvBildreportage

Forum

LänkarKontakt

Om sidan

Vanliga frågor

Efterlysningar

Uppdateringar

Wadstena
Delet i Åbo, Finland ca. 1935
Delet i Åbo, Finland ca. 1935
Foto: Okänd. Från CeGe Olssons samling
Fler bilder
  Fartygsfakta    
  Byggd 1858
  Varv Motala Werkstads Bolag, Motala
  Varvsnummer 65
  Registernr 1838
  Fartygstyp Ångfartyg
  Material Järn
  IMO nummer -
  Signal JDPC, senare finsk signal TGKD
  Systerfartyg -
  Teknisk data Vid byggnation Vid skrotning
  Längd öa 31,74 meter 32,05 meter
  Största bredd 6,58 meter 6,68 meter
  Djupgående 2,82 meter -
  Brt/Nrt 208/153 215/108
  Maskineri 1 x Motala ångmaskin 1 x Bergsund ångmaskin
  Effekt 70 hk, 51 kW 190 hk, 140 kW
  Toppfart 13 knop -
  Kapacitet 238 passagerare -
  Historik
  1854-11-22 Beställd av Wadstena Ångfartygsbolag, Vadstena för leverans före sommaren 1856. Byggnadskostnad ca. 70.000 rdr rmt
  1857-09-25 Sjösatt.
  1858-05-08 Levererad av Motala Werkstads Bolag som Wadstena till Wadstena Ångfartygsbolag, Vadstena. Hemort Vadstena. Trafik på traden Stockholm - Vadstena - Göteborg i sammarbete med Ångbåts Bolaget Stockholm-Göteborg.
  1863-04-22 Vid avgång från Töreboda kör man emot svängbron, som står i öppet läge. Kapten Flensberg springer ut på däck för att inspektera eventuella skador. När han lutar sig ut över relingen ramlar han över bord och ner i kanalen där han slår huvudet i en sten. Efter omplåstring kan han dock fortsätta sin färd på kanalen.
  1863-04-14 Kolliderar ca. kl. 22.00 med ångfartyget Amiral von Platen vid Brådtom sluss, Norsholm vid färd från Stockholm mot Göteborg. Wadstena, som ligger stilla i väntan på att Amiral von Platen ska passera efter att ha lämnat slussen, blir påkörd på babords sida av Amiral von Platen. Wadstena får sin förstäv förstörd och ett stort hål i babordssidan men kan efter incidenten fortsätta färden. Vid ankomst till Motala lagas skadorna provisoriskt.
  1864-05-16 Grundstöter lätt på eftermiddagen vid en lustresa till Hakefjorden, Bohuslän för att se den Svensk-Norska eskadern.
  1871-04 Ombyggd vid Willian Lindbergs verkstad vid Södra Varvet, Stockholm. Ny överbyggnad. För- och aktersalongerna flyttas upp till övre däck. Större och bekvämligare hytter samt större lastutrymme. Kapaciteten minskas till 200 passagerare.
  1873-06-26 Kolliderar ca. kl. 01.00 med lastångaren Stjernvik i närheten av Kungälv i Göta älv vid färd från Stockholm mot Göteborg med ca. 120 passagerare ombord. Wadstena får en skada på styrbords sida och skorstenen samt soltältet förstörs av Stjernviks bogspröt. Efter ankomst till Göteborg går man till Lindholmens Varv för reparation av skadorna. Orsak till incidenten var att Stjernvik saknade lanternor och därför inte upptäcktes av kaptenen på Wadstena. Åter i trafik 28 juni.
  1873-08-25 Grundstöter i sjön Viken i tät dimma vid färd från Stockholm mot Göteborg. Man kör in mot land för att inte sjunka och passagerarna evakueras. Efter kontroll visar sig skadan inte vara så allvarlig så passagerarna tas ombord igen och färden till Göteborg fortsätter. Efter ankomst till Göteborg går man till Lindholmens Varv för reparation.
  1874-05 Ombyggd vid Göteborgs Mekaniska Verkstads AB, Göteborg. Ny ångmaskin från Lindholmens Mekaniska Verkstad, 180 hk, 132 kW och ny ångpanna installeras.
  1874-06-27 Grundstöter ca. kl. 01.30 i sjön Viken i närheten av Tåtorp vid färd från Stockholm mot Götenborg. Fartyget får skador på fören samt några bottenplåtar och en mindre läcka uppstår. Efter att en del av lasten lossats i Töreboda tätas läckan provistoriskt. Vid olyckstillfället är det styrmannen som kör fartyget då kaptenen gått till sin hytt för att vila. Efter ankomst till Göteborg går man till Lindholmens Varv för reparation.
  1877-04-30 Såld på offentlig auktion till grosshandlare J. G. Stenberg, Vadstena för 41.600 SEK.
  1878-03 Såld till Motala Ströms Ångfartygs AB, Stockholm. Ny hemort Stockholm. Trafik på traden Stockholm - Göteborg via Göta Kanal.
  1879-08-08 Kolliderar ca. kl. 01.00 i mörker och regn med ångfartyget Göta vid Stendörren mellan Trosa och Oxelösund vid färd från Stockholm mot Göteborg. Göta kör in i babordssidan på Wadstena som får en del plåtskador. Eftersom hastigheten på de båda fartygen är låg blir dock inte skadorna så stora.
  1883-08-14 Grundstöter kl. 20.45 i dimma och ösregn i närheten av Lilla Alön mellan Oxelösund och Arkö vid färd från Stockholm mot Göteborg med ca. 100 passagerare ombord. Fartyget fastnar på grundet och passagerarna evakueras med två livbåtar till Lilla Alön där de senare hämtas av ångfartyget Pampus från Norrköping samt kanonbåten Skuld, som befann sig i närheten. På eftermiddagen får fartyget svår slagsida och tar in vatten.
  1883-08-18 Bärgas kl. 09.00 av Bärgnings- och Dykeri AB Neptun och förs till Hästö. Bogseras dagen efter till Motala Warf, Norrköping för reparation.
  1883-09-13 Åter i trafik.
  1886-09-02 Grundstöter i stark vindvid de s.k. Gabbaskären i Vänern vid färd från Göteborg mot Stockholm. Fartyget fastnar på grundet och kommer inte loss förens några timmar senare då man fått hjälp av två båtar från Sjötorp och kastat en del av lasten överbord. Man kan sedan fortsätta färden mot Stockholm, utan skador.
  1887-04 Omdöpt till Arboga II. Ombyggd och renoverad vid Lindholmens Varv, Göteborg.
  1887-04-21 Insatt i nattrafik på traden Stockholm - Kvicksund - Kungsör - Arboga i konkurrens med Arboga Rederi AB:s ångare Arboga.
  1888-02-28 Motala Ströms Ångfartygs AB byter namn till Ångfartygs AB Göta Kanal, Stockholm.
  1888-05 Fortsatt nattrafik på traden Stockholm - Kvicksund - Kungsör - Arboga men nu i samarbete med Arboga Rederi AB.
  1888-09-01 Dagtrafik på traden Stockholm - Arboga.
  1888-09-16 Grundstöter vid Asphäll i Arbogaån vid färd från Stockholm mot Arboga. Fartyget, som vid tillfället är hårt lastad, kommer loss efter ca. två timmar efter att en del av lasten lossats.
  1889-03 Omdöpt till Astrea. Ombyggd vid Långholmens Warf och Mekaniska Werkstad, Stockholm. Överbyggnaden byggs om samt ny inredning.
  1889-06-06 Uthyrd. Insatt i trafik på traden Stockholm - Motala - Göteborg.
  1891-04-28 Ommätt. Mått 29,31 x 6,09 meter. Tonnage 207/152.
  1891-06-08 Insatt i trafik på traden Göteborg - Särö till 7 september.
  1892-05 Insatt i trafik på traden Stockholm - Motala - Göteborg.
  1895-05-07 Ommätt. Mått 28,96 x 6,70 meter. Tonnage 202/141.
  1897-07-06 Vid passering av den trånga passagen vid den sk. vargklyftan mellan Söderköping och Mem möter man ångfartyget Primus. VId mötet kommer Astrea för långt ut och kör då mot en bergvägg med fören som får en större skada. Då skadan inte påverkar färden fortsätter man mot Stockholm.
  1898 Upplagd vid Mälarvarvet, Stockholm hela året.
  1899-05 Ombyggd vid Bergsunds Mekaniska Verkstads AB, Stockholm. Ny ångmaskin 240 hk, 176 kW och ny ångpanna, installeras. Salonger, hytter och däck genomgår grundlig renovering.
  1899-07-05 Åter i trafik på traden Stockholm - Motala - Göteborg.
  1911-04-29 Såld på börsauktion till Ångfartygs AB Bore, Åbo, Finland för 22.100 SEK och omdöpt till Delet. Finsk signal TGKD. Ny hemort Åbo. Renoveras vid Finnboda Varvs AB, Stockholm.
  1911-07 Insatt i trafik på traden Åbo - Mariehamn.
  1913-05 Fortsätter från Mariehamn till Stockholm en dag i veckan under vår och höst.
  1916-05-03 Rekvirerad av kejserliga ryska marinen. Återlämnas på hösten.
  1917-04-16 Såld till sjökapten Arthur Lindblad och lotsstyrman K. Johansson, Åbo, Finland för 100.000 FIM.
  1917-04-21 Såld till kapten Mainio Erland Grönroos, Åbo.
  1918-04 Trafik på traden Åbo - Hangö.
  1918-05 Trafik på traden Åbo - Helsingfors - Viborg.
  1918-06 Trafik på traderna Åbo - Mariehamn och Åbo - Helsingfors - Viborg.
  1919-12-09 Såld till Lovisa Ångfartygs AB, Lovisa, Finland för 450.000 FIM och omdöpt till Ulrika. Ny hemort Lovisa. Trafik på traden Helsingfors - Lovisa - Kotka - Fredrikshamn - Viborg.
  1921-07-26 Grundstöter ca. kl. 13.00 vid Strömmingsholmen utanför Lovisa vid färd från Viborg mot Lovisa. Fartyget fastnar på grundet och en läcka uppstår i maskinrummet. Passagerarna evakueras till Lovisa av några bogserbåtar och lasten lossas till pråmar. Orsak till incidenten är att man gick på fel sida om en prick då kaptenen förväxlade lotsstugan med ledfyrarna.
  1921-07-29 Dras loss ca. kl. 21.40 av bärgningsångarna Hero och Assistans från Finska Bergnings AB Neptun. Bogseras sedan in till Lovisa där provisiorisk tätning sker. Assisteras dagen efter till Sandvikens skeppsdocka i Helsingfors för reparation. Upplagd för året efter reparationen.
  1923-03-20 Såld till Ångfartygs AB Kusten, Åbo, Finland och omdöpt till Delet. Ny hemort Åbo. Ombyggd. Nytt tonnage 215/108. Trafik på traden Åbo - Mariehamn.
  1923-05-20 När fartyget strax efter kl. 00.00 ligger vid Degerby ångbåtsbrygga ankommer ångfartyget Mariehamn på sin färd från Mariehamn mot Åbo. Mariehamn får inte back i maskin tillräckligt snabbt och kör in med stäven i aktern på Delet. Delet får skador på flera plåtar i aktern men kan, efter undersökning, fortsätta sin färd mot Mariehamn.
  1937-11-25 Grundstöter ca. kl. 21.00 i en storm 700 meter utanför Sottunga brygga, Åland vid färd från Mariehamn mot Åbo med ca. 15 passagerare och 15 besättningsmän ombord. Fartyget tar in vatten och får kraftig slagsida år babord. På grund av den höga sjögången kan inte fiskebåtarna som kommit för att evakuera de ombordvarande komma nära fartyget fören ca. kl. 03.00 dagen efter. Kl. 10.30 anländer bärgningsångaren Protector från Åbo för att påbörja bärgningen.
  1937-11-28 Bärgningsarbetet avbryts vid 17-tiden då bärgningsångaren Protector är tvungen att lämna för att hjälpa en annan haverist vid Hangö.
  1938-04-24 Dras loss av bärgningsångaren Protector och bogseras till Åbo för besiktning. Kondemneras och såld till Dalsbruk för skrotning.
Tillbaka till Wadstena Ångfartygsbolag
Tillbaka till Motala Ströms Ångfartygs AB
Tillbaka till Ångfartygs AB Göta Kanal
 
 
Skärgårdsbåtar.se
Vi erbjuder dig nu 1710 fartyg, 984 rederier och 122 nybyggnadsvarv.

Nytt material tillkommer ofta, både nya fartyg samt uppdateringar på de fartyg som redan idag finns på våra sidor!
Månadens presentation
m/s Östan
Blidösundsbolaget AB

m/s Östan Foto: Krister Nilsson

Fartyget byggdes 1969 vid Marintekniks verkstads AB i Östhammar för Waxholms Ångfartygs AB. I slutet av sommaren samma år sattes hon in i trafik på traden Stockholm – Vaxholm – Sandö brygga, Värmdö. Den 27 september 1992 gör fartyget sin sista tur för Waxholmsbolaget innan hon säljs till Koster och får namnet Kostervåg. Efter tre år på västkusten kommer hon åter till Stockholm och nu med namnet Södertörn och sätts åter i trafik för Waxholmsbolaget. 2018 säljs hon till Blidösundsbolaget och återfår sitt ursprungliga namn Östan och har sedan dess fortsatt i trafik för Waxholmsbolaget, främst på Möjatraden.