Navigering
StartBåtregister

Rederier

VarvBildreportage

Forum

LänkarKontakt

Om sidan

Vanliga frågor

Efterlysningar

Uppdateringar

Kalmarsand
Carlholm
Carlholm
Foto: Vykort
Fler bilder
  Fartygsfakta     Informationskällor:
* Arkivmappen i Riksarkivet, Läst 2017-05-04 PN
* Aftonbladet 1863-07-01
* Post- och Inrikes Tidningar 1863-07-01
* Aftonbladet 1864-09-06
* Aftonbladet 1873-03-29
* Norrländska Korrespondenten 1873-09-18
* Sundsvalls Tidning Norrländska Korrespondenten 1879-12-27
* Sundsvalls Tidning 1880-01-08
* Sundsvalls Tidning 1880-03-16
* Sundsvalls Tidning 1880-03-27
* Härnösandsporten 1880-03-31
* Sundsvalls Tidning 1887-08-02
* Härnösandsposten 1887-08-03
* Härnösandsposten 1887-08-05
* Sundsvalls Tidning 1888-06-21
* Härnösandsposten 1888-06-22
* Norrbottenskuriren 1888-06-26
* Sundsvalls Tidning 1889-10-08
* Härnösandsposten 1889-10-09
* Sundsvalls Tidning 1890-03-29
* Med ånga, gods och tidtabell, 2003, S43, 286
* Med ångbåt från land till stad, 2016, S24, 45, 47-48, 145, 153-154, 170
* Mälarångare, 1999, S33-38, 40-44, 48, 54-55, 68, 101, 104, 129
* Gävles små ångbåtar, 2016, S102
* Svensk Kustsjöfart 1840-1940, S70, 233
* Skärgårdsbåten 3/1986, S23
* Skärgårdsbåten 1/1996, S24
* Skärgårdsbåten 2/1996, S9-10
* Skärgårdsbåten 2/2012, S20-21
* Sveriges Skeppslista 1869, S50
* Sveriges Skeppslista 1905-06, S138
* Sveriges Skeppslista 1908, S46
* Sveriges Skeppslista 1910, S46
* Sveriges Skeppslista 1911, S46
* Sveriges Skeppslista 1913, S48
* Sveriges Skeppslista 1921, S50
* Sveriges Skeppslista 1929, S58
  Byggd 1863
  Varv Bergsunds Mekaniska Verkstads AB, Stockholm
  Varvsnummer 55
  Registernr 1528
  Fartygstyp Ångfartyg
  Material Järn
  IMO nummer -
  Signal JDBM
  Systerfartyg -
  Teknisk data Vid byggnation Vid skrotning
  Längd öa 24,35 meter 25,29 meter
  Största bredd 4,16 meter 4,14 meter
  Djupgående - 1,80 meter
  Brt/Nrt 69/35 69/35
  Maskineri 1 x Bergsund ångmaskin 1 x Bergsund ångmaskin
  Effekt 64 hk, 47 kW 64 hk, 47 kW
  Toppfart 8 knop -
  Kapacitet 120 passagerare -
  Historik
  1863-01-12 Kontrakt skrivs mellan Bergsunds Mekaniska Verkstads AB och Israel Tauvon, Stockholm.
  1863-06-30 Levererad av Bergsunds Mekaniska Verkstads AB som Kalmarsand till Kalmarsands Ångbåtsbolag (Israel Tauvon), Stockholm. Byggnadskostnad 26.000 rdr rmt. Trafik på traden Stockholm (Mälartorget) - Långtarmen - Kalmarsand - Fånö.
  1864-09-05 Vid färd från Stockholm mot Kalmarsand går luftpumpen i maskin sönder i höjd med Långholmen. Ångslupen Neptun från Långholmens straff-fängelse bogserar fartyget till Bergsunds Mekaniska Verkstads AB för reparation. Ångslupen tar sedan ombord passagerarna och fortsätter resan till Kalmarsand.
  1865 Traden ändrad till Stockholm - Långtarmen - Säbyholm.
  1870 Kalmarsands Ångbåtsbolag går ihop med Svartsjölands Ångbåtsbolag och bildar tillsammans Ångbåtsbolaget Runan - Svartsjölandet, Stockholm. Flyttas till traden Stockholm - Enhörna - Sundsör - Mariefred.
  1873-02 Såld till Gefle - Löfsta Ångfartygsbolag, Gävle för 20.000 rdr rmt och omdöpt till Carlholm. Trafik på traden Gävle - Skutskär - Karlholm - Lövsta.
  1873-09 Såld till Tynderö Ångbåts AB, Sundsvall för 29.250 rdr rmt. Trafik på traden Sundsvall - Alnösundet - Tynderö.
  1879-12-26 Sjunker vid Finnkajen i Sundsvall där fartyget ligger upplagt för vintern. Bärgas någon dag senare och besiktigas. Inga skador uppkom på fartyget vid incidenten. Bärgningen kostar 1.500 SEK.
  1880-03-27 Såld på offentlig auktion till Gustaf Olympias Stadin, Uno Alexander Horney, Carl Alfred Ryström och Gustaf Adolf Sundberg, Sundsvall för 7.900 SEK. Huvudredare Gustaf Olympias Stadin. Fortsatt trafik på traden Sundsvall - Alnösundet - Tynderö.
  1885-05-20 Ommätt. Nya mått 25,30 x 4,04 meter. Nytt tonnage 71/52.
  1887 Ombyggd.
  1887-07-21 Vid ankomst till Alvik ca. kl. 11.00 på färd från Söråker mot Sundsvall sammanstöter fartyget med bogserångaren Rudolf. Rudolf, som är byggd i trä, får stora skador på styrbordssidan och går efter incidenten till varv för reparation. Carlholm kan fortsätta enligt tidtabell.
  1888-06-20 Vid passering av Hofvids Ångsåg, Alnö under färd mot Sundsvall kör fartyget rakt in i styrbords sida på ångfartyget Alnö som just backar ut från bryggan. Carlholms för tränger långt in i Alnös försalong och då Carlholm backar sjunker Alnö på grund av skadorna. Carlholm går efter incidenten till Sunds verkstad i Sundsvall för reparation. Orsak till olyckan var att Carlholms sikt skymdes av ett flertal upplagda fartyg. Svea Hovrätt beslutar senare att båda kaptenerna har lika stor skuld till olyckan.
  1889-10-05 Blir påkörd av ångfartyget Sundsvall som precis ska lämna Sundsvall för färd mot Vasa. Carlholm, som ligger förtöjd vid kajen får stora skador på aktern och går efter incidenten till Sunds verkstad för reparation.
  1902-10-16 Ommätt. Nya mått 25,29 x 4,14 meter. Nytt tonnage 69/35.
  1909-02-17 Såld till Alnösundets AB (Uno Alexander Horney), Sundsvall.
  1916-09-25 Såld till Ångfartygs AB Sundsvalls Skärgård, Sundsvall för 18.000 SEK.
  1930-07-01 Såld till J A E Jernberg, Skönsberg för 600 SEK.
  1932-06-08 Såld till skrothandlare J A Höglund, Gnarp för 175 SEK. Nedskuren till pråm.
  1939 Skrotad.
Tillbaka till Kalmarsands Ångbåtsbolag
Tillbaka till Ångbåtsbolaget Runan - Svartsjölandet
Tillbaka till Gefle - Löfsta Ångfartygsbolag
Tillbaka till Ångfartygs AB Sundsvalls skärgård
 
 
Skärgårdsbåtar.se
Vi erbjuder dig nu 1712 fartyg, 985 rederier och 122 nybyggnadsvarv.

Nytt material tillkommer ofta, både nya fartyg samt uppdateringar på de fartyg som redan idag finns på våra sidor!
Månadens presentation
m/s Östan
Blidösundsbolaget AB

m/s Östan Foto: Krister Nilsson

Fartyget byggdes 1969 vid Marintekniks verkstads AB i Östhammar för Waxholms Ångfartygs AB. I slutet av sommaren samma år sattes hon in i trafik på traden Stockholm – Vaxholm – Sandö brygga, Värmdö. Den 27 september 1992 gör fartyget sin sista tur för Waxholmsbolaget innan hon säljs till Koster och får namnet Kostervåg. Efter tre år på västkusten kommer hon åter till Stockholm och nu med namnet Södertörn och sätts åter i trafik för Waxholmsbolaget. 2018 säljs hon till Blidösundsbolaget och återfår sitt ursprungliga namn Östan och har sedan dess fortsatt i trafik för Waxholmsbolaget, främst på Möjatraden.