Navigering
StartBåtregister

Rederier

VarvBildreportage

Forum

LänkarKontakt

Om sidan

Vanliga frågor

Efterlysningar

Uppdateringar

Jönköpings Förenade Ångfartygsbolag
Jönköpings Förenade Ångfartygs AB
Jönköpings Förenade Ångfartygsbolag, Jönköping bildas vid en bolagsstämma den 6 juni 1851 genom en sammanslagning av flera rederier. Ombildas 28 juni 1887 till aktiebolag med namnet Jönköpings Förenade Ångfartygs AB, Jönköping. Bolagsordningen fastställs av Kunglig Majestät den 15 juli1887. Vid en extra bolagsstämma den 19 mars 1899 beslutas att rederiet ska gå i likvidation och att de trå ångfartygen ska säljas.
  Kontaktuppgifter  
  Anm. Verksamheten upphört, inga kontaktuppgifter.
  Fartyg
  Esaias Tegnér 1851-1882
  Jönköping 1851-1862
  Kommendörkaptenen 1851-1855
  Östergöthland 1851-1861
  Per Brahe 1857-1899
  Wisingsö 1883-1899
  Primus 1888-1899
Tillbaka till Rederier
 
 
Skärgårdsbåtar.se
Vi erbjuder dig nu 1689 fartyg, 957 rederier och 121 nybyggnadsvarv.

Nytt material tillkommer ofta, både nya fartyg samt uppdateringar på de fartyg som redan idag finns på våra sidor!
Månadens presentation
m/s Stockholms Ström 2
Rederi Stockholms Ström

m/s Stockholms Ström 2 Foto: Krister Nilsson

Fartyget byggdes 1894 vid William Lindbergs Verkstads- och Varfs AB som Saltsjöbaden 3. Efter ett långt liv som hamnfärja under olika namn säljs hon 1981 och hamnar i Vaxholm under namnet Badholmen 1. Fem år senare, 1986, är hon åter på Strömmen och får det passande namnet Stockholms Ström 2. Allt sedan dess har hon vart trogen traden Slussen - Fjäderholmarna, stockholmarnas närmaste skärgårdsö.