Navigering
StartBåtregister

Rederier

VarvBildreportage

Forum

LänkarKontakt

Om sidan

Vanliga frågor

Efterlysningar

Uppdateringar

Ångfartygs AB Vaxholms Skärgård
Ångfartygs AB Vaxholms Skärgård startas 30 mars 1903 av bland annat konsul Gustaf Leonard Ahlström, grosshandlare Johan Andersson, handlare Carl Erik Pettersson och sjökapten Carl Erfaim Öhlin för att driva trafik mellan Stockholm och Möja. Rederiet vill först heta Ångfartygs AB Skärgården men detta namn är upptaget av ett rederi i Norrköping. Man försöker sedan med Ångfartygs AB Yttre Skärgården men då protesterar ägarna till ångfartyget Prinsessan Ingeborg, Ångfartygs AB Stockholms Skärgård. Rederiet övertas 1913 av Waxholms Nya Ångfartygs AB, Vaxholm.
  Kontaktuppgifter  
  Anm. Verksamheten upphört, inga kontaktuppgifter.
  Fartyg
  Skärgården 1903-1905
  Skärgården 1905-1907
  Skärgården 1907-1913
Tillbaka till Rederier
 
 
Skärgårdsbåtar.se
Vi erbjuder dig nu 1698 fartyg, 976 rederier och 121 nybyggnadsvarv.

Nytt material tillkommer ofta, både nya fartyg samt uppdateringar på de fartyg som redan idag finns på våra sidor!
Månadens presentation
m/s Seskarö
Kungliga Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen

m/s Seskaro Foto: Okänd

Fartyget byggdes 1954 vid AB Hammarbyverket i Stockholm för Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för trafik på leden Revässaari - Seskarö i Haparanda kommun. Får 1956 nytt namn i Färja 63/66, men fortsätter i trafik på leden ända fram till 1983 då hon säljs till Umeå skärgård och får nuvarande namn Vidar III. Sedan 1991 ägs hon av Norrbyskärsfärjan AB i Norrbyn.